Anthea

,,Přináším světlo vhledu."

,,Pomáhám lidem otevřít jejich Vědomí a obnovit spojení s Moudrostí Duše, protože to je ta nejspolehlivější navigace na cestě životem."

Jsem průvodkyně Vědomím duše, která vede lidi k poznání, že komunikace s božským vědomím je tak přirozené, jako dýchání.

Už od dětství v lidech vidím jejich světlo duše, a zároveň nefunkční programy, které jej zastiňují. Ráda lidi inspiruju k rozpomínání na jejich Božský Původ, protože skutečné štěstí leží v poznání naší Věčné Duše. Miluji sledovat, jak se jemněhmotný svět prolíná s fyzickým v maličkostech všedního dne.

Když jsem svědkem toho, jak lidé začínají žít svou přirozenost, cítím, že jsem na svém místě.

Umělecké obrazy a vhledy, které zapisuji, pomáhají lidem poznat jejich osobní přirozenost a žít v souladu s plánem své duše. Moje tvorba i život se odvíjí od proudu inspirace. Cítím se být vedena silou Vědomí, která mi ukazuje, jakým směrem se ubírat a co aktuálně tvořit. 

Zásadním zlomem v mém životě se stalo mateřství, které mě učí plně přijímat zodpovědnost za svůj život a být jeho vědomou (spolu)tvůrkyní. Mé multidimenzionální vnímání se příjemně ukotvilo do žité JednoDuchosti všedního dne, a tak veškeré lidské radosti i strasti prožívám vědomím své věčné duše, která hledí na každou zkušenost se zralým a humorným nadhledem.

 

...Jak to začalo? No.. už od dětství jsem si připadala tak trochu ,,divná". 

Poeticky řečeno: vždy jsem vnímala různé odstíny existence. To se ale v mém okolí setkávalo s nepochopením, a tak jsem se čím dál vác uzavírala do sebe. Má největší výzva v dospívání spočívala v tom, udržet si svou identitu a ctít své potřeby. Vnímala jsem myšlenky a emoce druhých lidí, jako by byly moje vlastní. Tehdy jsem ještě netušila, že jsem médium.

Vždy jsem byla velmi senzitivní na myšlenky, emoce a veškeré energie, vyzařující z lidí a z prostoru, ale tehdy jsem nevěděla, co s tím.

 Neuměla jsem to takto pojmenovat, natož uchopit, a tak jsem se ztrácela sama v sobě, plná absorbovaných energií zvenčí.

Cítila jsem se kvůli tomu doslova jako host na cizí planetě. Nejraději jsem trávila čas o samotě, a libovala jsem si v tichu. Jenom já, knihy, a štětce s barvami. Malovala jsem tehdy poměrně depresivní, ponuré obrazy. Aniž bych to tušila, aplikovala jsem na sebe intuitivní arteterapii, která mě očišťovala od vstřebaných energií. Doslova jsem se vykreslovala ze stavů, které mě tížily. 

 

Až když jsem prodělala epileptický záchvat, otevřely se mi oči a já pochopila, co se mi v životě dělo a proč. Prožila jsem úlevný ,,aha moment" příběhu mé duše.

Byl to můj první mimotělní zážitek. Ocitla jsem se mimo čas a prostor a vnímala jsem pouze to, že JSEM.  Po probuzení jsem se cítila jako vyměněná: depresivní stavy zmizely, do života mi vstoupili noví inspirativní lidé, nečekané příležitosti, začala jsem jinak vnímat, cítit a uvažovat. Každý den přibývaly synchronicitní události, díky kterým jsem si začala rozpomínat na zkušenosti mé duše.

Tak přišlo uvědomění, že práce s energií a vědomím mi není cizí. Pochopila jsem, že má duše si nyní osvěžuje to, čím prošla kdysi dávno, v minulosti. 

Jak se mé dary probouzely k životu, začali ke mě chodit lidé, kteří žádali o radu a vhled do jejich životní situace. Tehdy jsem zjistila, že má přirozenost funguje na tom, nechat skrze sebe proudit Vyšší Inspiraci - v jakékoli formě, která se přihlásí: skrze slovo, obraz, zvuk, pohyb,..

Poprvé v životě jsem v tomto prožitku pocítila absolutní vděčnost, radost a hluboký vnitřní mír. Můj život se změnil k nepoznání, a vím, že to není pouze zkušenostmi duše. Stojí za tím především upřímné vnitřní rozhodnutí, že chci žít život v souladu s plánem své duše. 

Tady by to mohlo končit.. Ale nekončí. Ten nějvětší bod zlomu měl teprve přijít, až po letech vědomé cesty. Temná noc duše mě rozdrtila na prach, abych mohla znovu povstat v nové kvalitě.

Uplynulo pár let, když jsem s příchodem mého syna se zděšením zjistila, že má ,,cesta sebepoznání" se téměř nepozorovaně stala ÚNIKOVOU ZÓNOU z běžné fyzické reality. Iluze pocitu, že jsem na své cestě už ,,docela daleko", se rozplynula jako mlha a nezbylo nic víc, než hluboký, tehdy bolestný prožitek pokory.

Se zděšením jsem stála před zrcadlem své duše a sledovala, jak mě channeling odváděl od toho podstatného. Snášela jsem na Zem vznešené inspirace a posvátnou atmosféru, ale potácela jsem se v naprostých základech, jako je naplnění ve vztazích, v rodině, v práci, v otevřené komunikaci.

Mateřství mě doslova posadilo na zadek a dopad na Zem byl věru tvrdý: mé napojení na Akášu a Zdroj bylo velmi oslabené. Byla jsem najednou převážně fyzickým a emocionálním tělem: částmi sebe, na které jsem do té doby shlížela jako na ty ,,méně duchovní a iluzorní".  Mé dočasné odpojení bylo řízené ,,seshora", abych ,,neulítla" a věnovala konečně plnou pozornost oněm základním pilířům každodenního života, které jsem si potřebovala urovnat.

Po této velké očistě mé napojení opět zesílilo a já zpětně pochopila, proč jsem prošla zkušeností ,,uletění" do Jednoty, která přehlíží řešení rozmanitostí tohoto světa a následného ,,uzemnění", které mě donutilo mou cestu přehodnotit.

Nyní nacházím největší smysl a radost v prožívání optikou multidimenzionálního vědomí, které zahrnuje celistvost, nadhled, soucitné pochopení vyššího smyslu, a zároveň nepodceňování povahových rysů osobnosti, formy komunikace, vědomého prožívání emocí, přehodnocení vztahu k sobě a svým blízkým, a mnoho dalšího.

Dnes už vím, že mě životní zkušenosti připravovaly na to, abych lidem předávala zkušenosti sjednocení zdánlivých protikladů a rozporů v různých fázích vývoje duše. Jsem zde pro každého, kdo ucítí volání duše, z velké části ke mě však přicházejí právě hvězdné duše s kosmickým vědomím, které se na Zemi necítí jako doma a ve své každodenní realitě tápou.

Vnímám, že lidé s široce otevřeným vědomím nepotřebují zavádějící informaci o tom, že by se měli uzemnit; potřebují individuální podporu pro jejich integraci a nalezení radosti na Zemi. Potřebují objevit způsob, jak jejich specifické dary uplatnit v reálném životě. I já mezi tyto typy duší patřím. Tu cestu už jsem prošlapala a vede mě samozřejmě stále dál a dál. Pokud s vámi můj příběh rezonuje a cítíte, že Vás mohu podpořit, bude mi potěšením kráčet kus cesty s Vámi.

 

Dnes prožívám hluboké naplnění a radost ve vědomí multidimenzionální jednoty. díky tomu prožívám nejen nadhled a vyšší souvislosti, ale také pochopení rozmanitých kvalit v naší povaze, v komunikaci a v emocích.

 

Božství, které prožívá samo sebe v každodenním životě: to je to, co mě baví žít a předávat dál.

 

 S vděčností za vše prožité i to, co teprve nastane