Anthea

,,Přináším světlo vhledu."

,,Pomáhám lidem otevřít jejich Vědomí a obnovit spojení s Moudrostí Duše, protože to je ta nejspolehlivější navigace na cestě životem."

Jsem průvodkyně Vědomím duše, která vede lidi k poznání, že komunikace s božským vědomím je tím největším bohatstvím, ukrytým v každém z nás.

Už od dětství v lidech vidím jejich světlo duše, a zároveň nefunkční programy, které ho zastiňují. Ráda lidi inspiruju k rozpomínání na moudrost duše, která je povede životem - protože to je ten jediný zdroj skutečného štěstí. Těší mě, když lidé objevují, že jemněhmotný a fyzický svět fungují pospolu naprosto přirozeně.

Když jsem svědkem toho, jak lidé začínají žít svou přirozenost - svůj kosmický nádech a svůj zemský výdech - cítím, že jsem na svém místě.

Umělecké obrazy a vhledy, které zapisuji, pomáhají lidem poznat jejich osobní přirozenost a žít v souladu s plánem své duše. Moje tvorba i život se odvíjí od proudu inspirace. Cítím se být vedena silou Vědomí, která mi ukazuje, jakým směrem se ubírat a co aktuálně tvořit. 

Zásadním zlomem v mém životě se stalo mateřství, které mě učí plně přijímat zodpovědnost za svůj životm, a být jeho vědomou (spolu)tvůrkyní. Mé multdimenzionální vnímání se příjemně ukotvilo do žité JednoDuchosti všedního dne, a tak veškeré lidské radosti i strasti prožívám vědomím své věčné duše, která hledí na každou zkušenost se zralým a humorným nadhledem.

 

...Jak to začalo? No.. už od dětství jsem si připadala tak trochu ,,divná". 

Poeticky řečeno: vždy jsem vnímala různé odstíny existence. To se ale v mém okolí setkávalo s nepochopením, a tak jsem se čím dál vác uzavírala do sebe. Má největší výzva v dospívání spočívala v tom, udržet si svou identitu a ctít své potřeby. Vnímala jsem myšlenky a emoce druhých lidí, jako by byly moje vlastní. Tehdy jsem ještě netušila, že jsem médium.

Vždy jsem byla velmi senzitivní na myšlenky, emoce a veškeré energie, vyzařující z lidí a z prostoru, ale tehdy jsem nevěděla, co s tím.

 Neuměla jsem to takto pojmenovat, natož uchopit, a tak jsem se ztrácela sama v sobě, plná absorbovaných energií zvenčí.

Cítila jsem se kvůli tomu doslova jako host na cizí planetě. Nejraději jsem trávila čas o samotě, a libovala jsem si v tichu. Jenom já, knihy, a štětce s barvami. Malovala jsem tehdy poměrně depresivní, ponuré obrazy. Aniž bych to tušila, aplikovala jsem na sebe intuitivní arteterapii, která mě očišťovala od vstřebaných energií. Doslova jsem se vykreslovala ze stavů, které mě tížily. 

 

Až když jsem prodělala epileptický záchvat, otevřely se mi oči a já pochopila, co se mi v životě dělo a proč. Prožila jsem úlevný ,,aha moment" příběhu mé duše.

Byl to můj první mimotělní zážitek. Ocitla jsem se mimo čas a prostor a vnímala jsem pouze to, že JSEM.  Po probuzení jsem se cítila jako vyměněná: depresivní stavy zmizely, do života mi vstoupili noví inspirativní lidé, nečekané příležitosti, začala jsem jinak vnímat, cítit a uvažovat. Každý den přibývaly synchronicitní události, díky kterým jsem si začala rozpomínat na zkušenosti mé duše.

Tak jsem si začala uvědomovat, že práce s energií a vědomím mi není cizí. Pochopila jsem, že jsem se jí zabývala už mnohem dříve, a má duše si nyní pouze osvěžuje to, čím už prošla v minulosti. 

Jak se mé dary probouzely k životu, začali ke mě chodit lidé, kteří žádali o radu a vhled do jejich životní situace. Tehdy jsem zjistila, že má přirozenost funguje na tom, nechat skrze sebe proudit Vyšší Inspiraci - jak ve slovech, tak v obrazech, které tvořím.

Poprvé v životě jsem v tomto prožitku pocítila absolutní vděčnost, radost a hluboký vnitřní mír. Uvědomila jsem si, že jsem vedená k tomu, abych zde byla pro ty, kteří kráčí po podobné cestě, jakou jsem dříve prošlapala i já.

Můj život se změnil k nepoznání, a vím, že to není pouze zkušenostmi duše. Stojí za tím především upřímné vnitřní rozhodnutí, že chci žít život v souladu s plánem své duše. Ani v těch nejtěžších chvílích jsem neztrácela důvěru. Otevřela jsem se myšlence, že život mě může překvapit, pokud se nebudu limitovat představami, zažitými z předešlých zkušeností.

a tak se také děje. spojení se zdrojem mě naplňuje smyslem a lehkostí i ve chvílích, kdy prožívám těžké chvíle. Je mým velkým přáním, aby toto spojení v sobě objevil každý

a nechal se jím vést na cestě životem.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Sem patří podnadpis