Info k akci:

Co je to  vědomí multidimenzionální jednoty a jak jej lze žít v běžném životě? Jedním slovem, je to CELISTVOST. Podíváme se na to, jak takové celistvé vnímání dokáže podpořit rozkvět našich duševních darů, poslání, narovnávání vztahů a otevřené komunikace. Cítíš-li volání duše, zarezervuj si své místo na:

info@anthea.cz

Těším se na naší spolutvorbu.

S láskou a vděčností, Anthea


Kapacita míst je omezená.

Přihlašujte se na: info@anthea.cz

Cena semináře: 1 900,-

Pro závaznou rezervaci prosím zašlete zálohu 900,- na č.ú.: 2001279022/2010

Místo konání: Poděbrady, Yoga Studio LA'AURA (adresa: http://laaura.cz/kontakty-laura)

Datum a čas: NOVÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN 

 


Má cesta k Multidimenzionálnímu vědomí Jednoty

Má cesta vědomého návratu k sobě započala po epileptickém záchvatu v mých 18 letech, kdy se ve mě ozvalo dychtivé volání duše po (sebe)poznání. Měla jsem jediný cíl: zjistit, kým jsem DOOPRAVDY.  Přišly mi do cesty buddhistické meditace všímavosti a vhledu, tradiční tantra jóga, učení JÁ JSEM Ramany Maharishiho, šivaistická nauka nedualismu, a další nauky východní mystiky. Prožitek, kým jsem ve skutečnosti, byl jedinečný: Vědomí, které je Věčné, sjednocené se Zdrojem (Bohem) a se vším živým. Prohlédla jsem iluzi ,,já a ty" a ukotvila v sobě prožitek sat-čit-ánanda (bytí-vědomí-blaženosti).

O pár let později se můj pohár inspirace východními naukami naplnil. Spontánně se mi otevřely komunikační channelingové kanály a tím se mi ukázal úplně nový, fascinující svět plný neohraničených možností. Jak se později ukázalo, byl to až moc neohraničený svět, exaltický a plný ,,úletů" do velmi vysokovibračních sfér vědomí.

Uplynulo pár let, když jsem s příchodem mého syna se zděšením zjistila, že má ,,cesta sebepoznání" se téměř nepozorovaně stala ÚNIKOVOU ZÓNOU z běžné fyzické reality. Iluze pocitu, že jsem na své cestě už ,,docela daleko", se rozplynula jako mlha a nezbylo nic víc, než hluboký, tehdy bolestný prožitek pokory. Viděla jsem, jak se potácím a ztrácím v naprostých základech, jako jsou vztahy, rodina, komunikace, práce,.. 

Mateřství mě doslova posadilo zpátky na Zem. Bylo to tvrdé přistání: mé napojení na Akášu a Zdroj bylo velmi slabé. Byla jsem najednou převážně fyzickým a emocionálním tělem - částmi sebe, na které jsem do té doby shlížela jako na ty ,,méně duchovní a spíše iluzorní, nepodstatné".  Mé dočasné odpojení bylo řízené ,,seshora", abych ,,neulítla" a věnovala konečně plnou pozornost oněm základním pilířům každodenního života, které jsem si potřebovala srovnat.

Po očistě a zarovnání mé duše a fyzické reality do souladu mé napojení opět zesílilo a já až zpětně pochopila, proč jsem prošla zkušeností ,,uletění" do Jednoty, která přehlíží řešení rozmanitostí tohoto světa a následného ,,uzemnění", které mě donutilo mou cestu přehodnotit.

Nyní nacházím největší smysl a radost v prožívání optikou multidimenzionálního vědomí, které zahrnuje celistvost, nadhled, soucitné pochopení vyššího smyslu, a zároveň nepodceňování povahových rysů osobnosti, formy komunikace, vědomého prožívání emocí, přehodnocení vztahu k sobě a svým blízkým, a mnoho dalšího.

Dnes už vím, že mě životní zkušenosti připravovaly na to, abych lidem předávala zkušenosti sjednocení zdánlivých protikladů a rozporů v různých fázích vývoje duše. Jsem zde pro každého, kdo ucítí volání duše, z velké části ke mě však přicházejí právě hvězdné duše s kosmickým vědomím, které se na Zemi necítí jako doma a ve své každodenní realitě tápou. Vnímám, že lidé s široce otevřeným vědomím nepotřebují zavádějící informaci o tom, že by se měli uzemnit; potřebují individuální podporu pro jejich integraci a nalezení radosti na Zemi.

Potřebují objevit způsob, jak jejich specifické dary uplatnit v reálném životě. I já mezi tyto typy duší patřím. Tu cestu už jsem už prošlapala a vede mě samozřejmě stále dál a dál. Pokud s vámi můj příběh rezonuje a cítíte, že Vás mohu podpořit, bude mi potěšením kráčet kus cesty spolu s Vámi.

S vděčností za vše 

Anthea

,,Multidimenzionální vědomí a napojení na Zdroj jsou spojité nádoby, které naplňují náš každodenní život smyslem a radostí."


Je to přesně pro Vás, pokud chcete zažít...

  • Napojení na celistvé Vědomí Zdroje
  • Seznámení s multidimenzionálními paprsky vaší duše (Hvězdná Rodina, Průvodci, Vyšší Já, Božské Archetypy,..)
  • Sjednocení vědomí Zdroje s vaší Multidimenzionální podstatou
  • Multidimenzionální Vědomí Jednoty v každodenním životě
  • Přepis podvědomí & nové nastavení DNA
  • Svobodné sebevyjádření a posílení otevřené komunikace
  • Rozkvět radosti, tvořivosti a důvěry v sebe, v život, ve vesmír

Jak to probíhá? 

Pro každý seminář je zvoleno dané téma dle aktuálního impulsu z Akášického pole vědomí.  Je to pokaždé jiné, živé, vedené přítomným okamžikem. Budeme se svobodně pohybovat uvnitř orientační struktury, která je následující:

* Prostor pro seznámení a sdílení v kruhu

*  Sdělení důležitých informací k tématu

* Živý channeling na dané téma

* Aktivační meditace vedené dle aktuálního naladění skupiny

* Přepisy podvědomí a akášické afirmace pro nové nastavení reality

*Práce s krystalovým portálem podporujícím aktivaci a ukotvení informací

* Závěrečná meditace a sdílení v kruhu

Vše se děje v posvátné atmosféře za přítomnosti darů Země - krystalů, květin a esencí, z nichž dle potřeby postavíme portál pro podporu naší spolutvorby. 

Veškeré informace a organizační detaily akcí najdete také na facebookové stránce:

,,Ve Světle Vědomí s Antheou" 

Těším se na Vás

Anthea