Právě se chystá další termín, více informací již brzy

Info k akci:

Tanec vnitřního chrámu ženy na téma GRÁL LŮNA je zde, abychom uctily a znovuoživily naši ženskou esenci skrze propojení srdce a lůna. Pohybová meditační cesta s využitím prvků posvátné geometrie těla nás zavede k plnému prožitku naší podstaty. Rozmotáme červenou nit naší ženské linie. Propojíme se s esencí Marie Magdalény v nás. Zvědomíme si konkrétní aspekty naší ženské posvátné síly a ukotvíme je do každodenního bytí.

Cítíš-li volání duše,  zarezervuj si své místo na:

info@anthea.cz

Těším se na naší spolutvorbu.

S láskou a vděčností, Anthea


Kapacita míst je omezená. Ženy, vezměte si prosím s sebou:

*Svíčku (bílou nebo červenou)

*Šátek či závoj na tanec

*Šaty / sukni na sebe, nejlépe v bílé, červené nebo černé barvě, dle vašeho naladění. 

*Vodu

Přihlašujte se na: info@anthea.cz

Cena semináře: 2 200,-

Pro závaznou rezervaci prosím zašlete zálohu 1000,- na č.ú.: 2001279022/2010

Místo konání: Poděbrady, Yoga Studio LA'AURA (adresa: http://laaura.cz/kontakty-laura)

Datum a čas: Sobota 1.6. 2019 / 12:00 - 18:00

 


Má cesta chrámovým tancem

Tance vnitřního chrámu se zrodily ze syntézy mé osobní cesty sebepoznání a celoživotní vášně pro tanec. Když se před 10 lety začala probouzet paměť mé duše, zavolaly si mě východní nauky. Indické tantry a Sufijská cesta Srdce mě dovedla nejen k seberozvojovým technikám, ale také k tradičnímu chrámovému tanci, kterému jsem celým svým srdcem oddaná. 

Dnes už necítím potřebu učit techniku tradičních chrámových tanců. Přišel jasný impuls: už je jiná doba, je potřeba ponechat tradiční prvky pouze jako základ stavby, uvnitř které začne vznikat svobodný prostor pro vlastní, jedinečný způsob napojení na svůj Vnitřní Chrám.

Ve vší úctě k předkům, dnes už to není o dodržování pravidel vnějšího chrámu, která se po staletí dodržovala. Je to o propojení se svým Vnitřním Chrámem. O oživení naší bunečné paměťi. O prožitku věčnosti, života, lásky, svobody, moudrosti Univerza. O aktivaci naší světelné DNA skrze tanec. 

,,Tanec ženy je Služba Lásky pro její duši, a tím i pro planetu Zemi" 


Je to přesně pro Vás, pokud chcete zažít...

  • Hlubinné léčení lůna a využití tvořivé síly Yoni
  • Aktivaci Božské ženské síly (Shakti), zesilující intuici a schopnost živé komunikace (channeling)
  • Přepis podvědomí & nové nastavení DNA
  • Napojení na vnitřní moudrost těla a duše
  • Schopnost pracovat se stíny ženským hravým způsobem
  • Svobodné sebevyjádření a posílení otevřené komunikace
  • Rozkvět radosti, tvořivosti a důvěry v sebe, v život, ve vesmír

Jak to probíhá? 

Pro každý seminář je zvoleno dané téma dle impulsu z Akášického pole vědomí.  Je to pokaždé jiné, živé, vedeno přítomným okamžikem. Budeme se svobodně pohybovat uvnitř orientační struktury, která je následující:

* Prostor pro seznámení a sdílení v kruhu

*  Sdělení důležitých informací k tématu

* Tanec vedený skrze živý channeling  v ,,tady a teď"

* Meditačně-pohybová cvičená pro léčení lůna / přepis DNA / aktivaci tvořivé síly

* Volný spontánní tanec se záměrem pro ukotvení předaného

* Závěrečná meditace a sdílení v kruhu

Vše se děje v posvátné atmosféře za přítomnosti darů Země - krystalů, květin a esencí, z nichž dle potřeby postavíme portál pro podporu naší spolutvorby. 

Veškeré informace a organizační detaily akcí najdete již brzy zde a na facebookové stránce:

,,Ve Světle Vědomí s Antheou" 

S vděčností

Margot Anthea