Info k akci:

Pojďme se sejít v podporujícím kruhu žen v tomto jedinečném datu 11.10. - ve vibraci jedniček, které podpoří přepisy již nefunkčních záznamů duše a započetí nových životních cyklů. Rozpomeneme se na naši vnitřní vědmu, chrámovou kněžku, šamanku, která ví, jak pracovat pro dobro své i celku v propojení s Kosmem a se Zemí, v propojení s hlubokou moudrostí Lůna a s manifestační hodnotou Srdce. Nahlédneme Akášické záznamy zapsané v lůně a přenastavíme je do souladu ženským, tvořivým způsobem, skrze chrámový tanec. Budeme pracovat s jednoduchými energetickými technikami, které přijdou přes channeling v ,,tady a teď".

S radostí vám předám také své osobní zkušenosti z tantra-jógy, které se věnuji řadu let, a především ze života, který je tím nejlepším učitelem. Bude prostor pro bezpečné sdílení, živý channeling na libovolné otázky a odpověďi k tématu, meditace, a chrámový tanec. Krystalový portál s květinami a živou vodou podpoří naše spolutvoření, stejně tak jako s láskou připravené ceremoniální kakao, které si v tomto požehnaném kruhu dopřejeme a ukotvíme jím naše záměry v radosti a lehkosti.

Cítíš-li volání duše, zarezervuj si své místo:

info@anthea.cz

cena: 2 000,-


Kapacita míst je omezená.

Vezměte si s sebou:

*Zápisník a tužku

*Pastelky a papíry

*Pohodlné oblečení

*Vodu

Přihlašujte se na: info@anthea.cz

 

Cena semináře: 2 000,-

Pro závaznou rezervaci prosím zašlete zálohu 1000,- na č.ú.: 2001279022/2010

Místo konání: Poděbrady, Yoga Studio LA'AURA (adresa: http://laaura.cz/kontakty-laura)

Datum a čas: Neděle 18.8. 2019 / 12:00 - 18:00

 

Jak to probíhá? 

Pro každý seminář je zvoleno dané téma dle impulsu z Akášického pole vědomí.  Je to pokaždé jiné, živé, vedeno přítomným okamžikem. Budeme se svobodně pohybovat uvnitř orientační struktury, která je následující:

* Prostor pro seznámení a sdílení v kruhu

*  Sdělení důležitých informací k tématu

* Úvodní channeling na téma, otázky a odpověďi

* Aktivační meditace 

* Chrámový tanec

* Praktická cvičení a hry ve skupinkách

* Aktivace v krystalovém portálu

* Přepis podvědomí a ladění nové reality akášickými afirmacemi 

*Kakaová ceremonie

* Sdílení v kruhu, ukončení setkání

Vše se děje v posvátné atmosféře za přítomnosti darů Země:  krystalů, květin a esencí, z nichž dle potřeby postavíme portál pro podporu naší spolutvorby. 

Veškeré informace a organizační detaily akcí najdete již brzy zde a na facebookové stránce:

,,Ve Světle Vědomí s Antheou" 


...O mé cestě k posvátné sexualitě..

Tak jako většina z nás, i já jsem si prošla cestou trnitou, než jsem vešla do své ženské síly a lásky k sobě, která je tím nejsilnějším klíčem k odemknutí tvůrčího potenciálu duše. Bolestivé zkušenosti v prvních vztazích, včetně násilných zážitků v sexualitě, mě dovedly k touze poznat své ženství a zaléřit jej.

Díky tradiční tantra-józe - jemnému cvičení s tělem, myslí a dechem, jsem se postupně sblížila se svou ženskou částí, která byla dlouhá léta potlačovaná. Vyplavala na povrch dávná zranění ženské rodové linie a vztahu k mužům, která jsem si odžívala a učila se s nimi pracovat v propojení s otevřenou schopností channelingu a akášických přepisů podvědomí. 

Znovunalezením své sebeúcty a sebehodnoty se ve mě otevřel nový, živoucí pramen vitální síly a tvořivosti, který známe pod pojmem ,,sexuální síla". Zjistila jsem, že sexuální síla není zdaleka jen sexuální: je to univerzální tvořivá síla, která, je-li vědomě vedena skrze lůno do srdce, má obrovskou moc přepisovat dávné záznamy duše, a to velice rychle, efektivně, a v mnohem větší radosti a lehkosti, než je tomu u jiných forem terapie. Navíc díky vědomému spojení srdce a lůna přirozeně narůstá ženské sebe-vědomí, mění se vyzařování ženy, a tím i vztahy, jaké si do svého života žena přitahuje. 

V propojení jemného doteku, správně vedeného dechu, aktivačních prohlášení skrze channeling, a chrámového tance, jsem našla svůj způsob sebeléčení a sebevyjádření mé nejniternější podstaty duše, která touží předávat dál vše, čím jsem si v ženském těle prošla. Být ženou je velký dar, ačkoli to přináší mnohé iniciační zkoušky. Ty je potřeba správně pochopit a přijmout, aby nás mohly zasvětit do naší vnitřní tvořivé síly.

S radostí a vděčností s vámi v kruhu posdílím, jak jsem jimi prošla já a co jsem se na cestě iniciace do ženské síly naučila. Těším se na naše společné tvoření.

S láskou

Anthea

,,Ženské lůno je akášickou knihovnou záznamů, v němž jsou zapsané zkušenosti duše. Srdce do něj vnáší tvořivou sílu lásky, která přepisuje, léčí, a odemyká potenciál vědomé sexuální síly Lůna."


Je to přesně pro Vás, pokud chcete...

  • Vyléčit žensku rodovou linii, své lůno a srdce
  • Využít sílu vědomí k očistě vašeho podvědomí, které ovlivňuje vnitřní postoje a zákon přitažlivosti v životě
  • Nasměrovat na vaší cestě a podpořit realizaci vašeho plánu duše
  • Dodat sebe-vědomí, sebe-důvěru, odvahu, vnitřní nadšení a vášeň
  • Schopnost pracovat se stíny hravým způsobem
  • Aktivaci plného potenciálu duše za pomoci krystalového portálu
  • Rozkvět radosti, tvořivosti a důvěry v sebe - v život - ve vesmír