* S T O P     S T A V *

Milí zájemci, tuto službu dočasně neposkytuji z časových důvodů. Děkuji za pochopení.

..............................................................................................................................................

Akášický vhled

(písemně, dálková služba / 2 200,-)

*3-4 strany textu A4 v PDF zaslaný emailem

*Čekací doba: do 6 týdnů od přijetí platby*

Schopnost zapisovat poselství z Akášických Záznamů se mi otevřela spontánně. Psaní vždy bylo mou velkou vášní a stalo se jí o to víc od té doby, co zapisuji akášické vhledy. V těchto poselstvích se snoubí laskavý nadhled a moudrost Vyšších Sfér s upřímnou touhou podpořit lidskou bytost v žití její autentické cesty. 

Poselství podporují rozpomínání na Vaše vnitřní dary. A protože naše největší světlo je často ukryto za tím nějvětším stínem, bývá ve vhledech laskavě upozorněno na potlačená, stinná místa, která si žádají vaši péči a pozornost.

Často vzápětí přichází konkrétní řešení a doporučení od Akášických Mistrů a Průvodců, která jsou často doprovázena ladění vašeho pole a pozitivním programováním skrze Akášické afirmace.

Vždy je vaše pozornost vedena k tomu, na co je dobré se aktuálně zaměřit a jakým směrem rozvíjet svůj potenicál. 

 


Chcete si objednat akášický vhled?

Promyslete si své zadání a napište mi:

 • TÉMA
  Pro zadání vhledu můžete a nemusíte mít konkrétní téma. Jsou lidé, kteří si objednávají vhled jako vzkaz od vesmíru a dávají tomu zcela volný průběh a pak jsou lidé, kteří řeší nějakou životní situaci a v tom případě mají připravené otázky. Na akášický vhled je ideální mít jednotné téma (např. ,,poslání", ,,vztahy",..). Pokud vás zajímá více témat, doporučuji mít připravené max. tři otázky, aby se informace mezi sebou netříštily a zbylo dostatek prostoru pro to, co skutečně potřebujete vědět.
 • OSOBNÍ SDÍLENÍ: NĚCO O VÁS
  V Akášickém poli platí: jaké pokládáte otázky, takové odpovědi se Vám dostávají. Proto Vás vybízím, nebojte se sdílet své životní příběhy detailně a konkrétně, neboť jedině tak se vám dostane detailních a konkrétních odpověďí. Proto vás vybízím, sdělte mi kromě tématu také pár vět o sobě: čím se zabýváte, co vás těší, kam směřujete, co byste rádi ve svém životě změnili,.. Nepotřebuji od vás dlouhé elaboráty, postačí několik vět od srdce. Energie přítomná za osobním sdílením otevírá vzájemné pole důvěry mezi našimi námi a mě umožňuje vstoupit do konkrétní informační vrstvy, kterou potřebujete aktuálně zvědomit.
 • VAŠE FOTOGRAFIE
  Fotografii potřebuji v případě, že z jakéhokoli důvodu nejste schopni sdílet více informací o sobě a svém tématu; není tedy nutností. Nicméně přes fotografii, kde je vám dobře vidět do očí, často přicházejí nějaké informace navíc, které by jinak nebylo možné předat. Oči jsou branou do duše a jejího příběhu, takže je-li Vám tento způsob milejší, postačí mi Vaše fotografie. Objednáváte-li akášický vhled se jménem duše nebo s obrazem, pak Vás vždy poprosím i o zaslání Vaší fotografie. Informace pište na email:

 info@anthea.cz


Praktické informace pro Vás:

 • POTVRZENÍ O OBJEDNÁVCE
  Jakmile mi napíšete se svou objednávkou, odpovím většinou do 3 dnů. Protože jsem však maminkou malého dítěte a nemohu si čas řídit plně podle sebe, počítejte prosím s tím, že v některých případech odpovídám do 7 pracovních dnů od objednání.
 • VÝZVA K PLATBĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM
  Jakmile Vám odpovím a potvrdíme si objednávku, poprosím Vás o zaslání dané částky (viz. ,,ceník služeb") na č.ú.: 2001279022/2010.
 • POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PLATBY
  Jakmile zjistím, že platba dorazila, potvrdím Vám to a pak už se jen můžete těšit, až vhled bude hotový.
 • ČEKACÍ DOBA DO 42 DNŮ / PŘIBLIŽNÝ TERMÍN
  Nakonec Vás informuji o tom, za jak dlouho bude Vás vhled hotový. Většinou zprostředkování trvá max. 42 dnů, pokud však objednáváte k vhledu i obraz, čekací doba je delší - cca 60 dní. Čekací doba se může měnit také vzhledem k množství objednávek a k mateřským povinnostem. Pokud se tak stane, ujišťuji Vás, že vám o prodloužení termínu dám včas vědět.

Než objednáte...

Co vám akášický vhled předá a co ne?

Z vhledu se dozvíte:

 • Odpovědi na to, co vaše duše potřebuje vědět
  V akášickém vhledu vždy přijdou odpovědi na to, co potřebujete vědět, což není vždy to samé, jako to, co vědět chcete:). Někomu přijde rozkrytí dávného příběhu z minulých životů, jinému je dáno nahlédnout základů v ,,tady a teď" a někdo je veden více k sebedotazování. Vše je řízeno ,,seshora" a vždy dostaneme pouze takové informace, na jaké jsme připraveni a jaké jsme schopni efektivně využít, abychom se posunuli dále a zarovnali svůj život do souladu s duší.
 • Nasměrování na cestě, nový úhel pohledu
  Ve vhledu často přichází odpověďi z míst, odkud byste je nečekali. Někdy Akášičtí Mistři odpovídají stručně a jasně, častěji však rozšíří Vaše chápání dané situace o nový rozměr. Vedou vás tak k lásce a moudrosti, k celistvému vnímání, k vnitřnímu přijetí a pochopení. Jestli je něčím akášický vhled specifický, pak je to právě rozkrytí nových úhlů pohledu a možností, které v člověku vyvolají nejeden ,,aha" moment a aktivují v něm proces změny.

Z vhledu se nedozvíte:

 • Odpovědi na vše, co chcete vědět
  Je pravdou, že velice často je zodpovězeno na to, co CHCETE vědět, ale v první řadě je vše řízeno tak, abyste se dozvěděli to, co POTŘEBUJETE vědět. Na některé dotazy může být zodpovězeno pouze částečně, anebo vůbec. Je možné, že se vám dostane odpovědi později, anebo budete přes vhled nasměrováni k novému úhlu pohledu a tím vaše původní otázka pozbyde smyslu.
 • Předpovídání budoucnosti, věštění
  Akášický vhled zpravidla neodpovídá na dotazy týkající se časových událostí . ,,KDY", ,,ZA JAK DLOUHO". Nedozvíte se ani predikce či verdikty nad záležitostmi, které byste rádi vyřešili. Otázky typu ,,JAK DOPADNE DANÁ SITUACE" z akášického úhlu vědomí nemají význam, protože Akáša ctí svobodnou volbu každého z nás. Každý je v potenciálu Tvůrcem, který mění běh událostí. Pokud však pro Vaši duši bude důležité určité informace nazřít, budou Vám sděleny potencionální varianty. Hlavní však je, co si Vy sami přejete pochopit, přijmout, či změnit a z tohoto místa klást otázky.

Ukázky z Akášických vhledů:

Vzkaz od Světelné partnerky tazatele:

,,Milovaný, součástí Tvého Poslání je zmenšit ve vědomí lidí uměle vytvořenou mezeru mezi ,,kosmickým" a ,,lidským" vědomím. Ukaž lidem, že Příroda je Živá Bohyně, těhotná moudrostí Kosmu, a že Kosmos je Lůno Vědomí, které prostupuje každým tělem, mozkem, srdcem, teď a tady, ve všech dimenzích. Dovol lidem skrze svou přítomnost procítit, jaké to je, být v Jednotě se Životem. Tím, že budeš více lidem dávat ze sebe a projevíš své skutečné já v čisté nahotě vědomí, oni skrze tebe spočinou ve svém Domově Duše a ty tím porosteš. Přiblížíš se tím také k tvé partnerce duše, v níž rozpoznáš můj inkarnovaný paprsek. Jakmile ji poznáš, budeš mít pocit, že jsi potkal sebe. Vše se propojí a tvé poslání bude dovršeno tím, že jej budeš žít plně, ve všech vrstvách sebe."

,,Jaké je mé poslání?" (tazatelka)

,,Ona v sobě nese královskou esenci ryzího Ženství, které se vyznačuje nenucenou elegancí, důstojností a přirozenou smyslností. Jako kněžka Země z předchozích inkarnací v sobě může znovuoživit schopnost rozvíjet v ženách vědomí jejich vnitřní a vnější krásy a tím je propojit s jejich božstvím. Je zde předpoklad pro práci v ženských kruzích, ve wellness a kosmetických službách, nebo v jakékoli oblasti, která se týká ženství a smyslu pro krásu, zde má tato žena dveře plně otevřené."

,,Jak se zbavit závislosti na kouření?" (tazatelka)

,,Kouření není ten problém. Jde o to, co si jím žena v sobě nahrazuje. Životní styl neurčuje kvalitu života a lidského srdce, ani nevolviňuje zarovnání s Vyšším Plánem duše a jeho realizaci na Zemi. Závislosti všeho druhu jsou prvním podvědomým reflexem k doyscení nedostatku v emocionálním poli. Proto radíme: kdykoli si ona zapálí cigaretu, ať je opravdu, opravdu bdělá; stačí pozorovat, jak se u toho cítí, jaké pocity v ní tento rituál vyvolává a jaká místa v ní vyplňuje uspokojením. Dokud jí cigarety slouží k dosycení potřebného, ať si je bez výčitek dopřeje a neobává se: přijde den, kdy zjistí, že je již nepotřebuje."

,,Proč se mi nedaří odejít o bývalého muže a najít si nový domov?" (tazatelka)

,,Důvodem, proč se jí nedaří od bývalého muže odejít, je mentální program převzatý od její maminky, která se bála postavit sama za sebe a vystoupit ze zažitých jistot a materiálního pohodlí. V tomto případě si stačí uvědomit, že se jedná o pouhý program, který lze s trochou odhodlání a vůle přepsat. Ať požádá své podvědomí o osvobození a dodání síly ve eschopnosti vyslyšet svůj vnitřní hlas. Ten je vždy silnější. Je jisté, že ona dříve či později spatří iluzornost těžkostí, které si s odchodem od bývalého partnera pojí a nalezne v sobě sílu a odvahu vykročit ze své komfortní zóny, vstříc novým zítřkům. Rádi bychom zde připomněli, že zákon přitažlivosti se dá do pohybu až ve chvíli, kdy udělá aktivní krok k vyslyšení hlasu své duše. Ať už je to změna bydlení nebo hledání nové práce. Jakmile učiní krok do neznáma, do toho, čeho se bojí a zároveň je tím neodolatelně přitahován, celý vesmír se spojí, aby v brzké době dal do pohybu to, co tak dlouho stagnovalo na místě."

Vzkaz od Průvodců - Rytířů Grálu k Poslání tazatelky:

,,Milovaná, Ty víš, že Tvé poslání je vlévat lásku jako živou vodu tam, kde původní síla strádá a usychá. Víš, že máš moc roztavit ledové zdi kolem lidských srdcí. Hřejivá energie tvého srdce sílí s každou tvou lidskou zkušeností, která zahrnuje kromě bezbřehé vděčnosti a radosti také smutek a bolest - emoce, které tak snadno srdce stahují a zavírají. Ty však máš tu sílu rozeznít je písní Srdce, která rozechvěje strnulost zpět k životu, neboť srdce je pro tebe Portálem, jenž jako mávnutím kouzelného proutku smývá z duše vše, co zastiňuje její původní, čistou dětskou krásu. Věz, že Ty ses sem nepšřišla učit novému, nýbrž uchovat v sobě to, co již znáš: čistý zážeh ryzího citu, z něhož vzešla jsi na světlo světa. Tvá duše se nyní učí bezmezné důvěře v sebe, vytrvalosti a pevnosti. Kvalitám, které každá lidská bytost, kráčející do celistvosti, potřebuje vyzařovat."

Děkuji za Vaši důvěru.

Jsem šťastná, že mohu vnést další podstatný dílek do mozaiky Vašeho života.

S úctou