,,Posvátná energie Života - Láska mužské a ženské polarity,

tvoří Sílu, jež dokáže změnit celý svět.."

Info k akci

Zajímá vás, jak můžeme využít sílu posvátné sexuality pro osobní transformaci, sebepoznání a  naplnění svého poslání? Ať už jste svobodní, nebo v páru, tento aktivační seminář je určen pro každého, kdo se chce na cestě vědomého života posunout dále, a ponořit hlouběji do tajů mužsko-ženského tance polarit.

Cesta posvátné sexuality není v pravém slova smyslu Tantrou. Není o technikách, ani rituálech. Je o rozpomenutí si na prazákladní sílu lásky, prapůvodní roli mužské a ženské energie, a jejich vědomé spolutvoření, generující transformační sílu na úrovni ,,atomové bomby Probuzení" pro celý svět. 

Cílem je zušlechtit váš vztah k sobě samým (k ženské a mužské polaritě), a celkově ke všemu, co se svém životě vytváříte. Zjistíme, jak zacházíte se svou životní, vitální energií, jejíž nejmocnější podoba se tvaruje právě skrze sexualitu, a jak se to zrcadlí ve vašem životě. Zvědomíme si, jaké podvědomé programy chováme ve vztahu k mužům, ženám, i sexuálnímu spojení, abychom to vše obrodili do prapůvodní, čisté podoby této dvojjediné síly. Ukážeme si, jak se svým vědomím-energií můžeme propojit s prapůvodní posvátnou silou života ve prospěch a blahobyt svůj, ale i celé Země.

Hluboko v paměťi duše jsme Mistry Tvoření, Kněžkami a Kněžími Lásky. Rozpomeneme si na to, abychom se jimi v tomto životě opět stali. To vše budeme zkoumat v bezpečném kruhu sdílení, ale také skrze živé čtení z Akáši, kde bude prostor pro vaše otázky, a energetické ladění s aktivačními meditacemi. Vytvoříme důvěrný, bezpečný a laskavý prostor. Nebudeme se však pouštět do žádných intimních cvičení a doteků - ujišťuji vás, že na to budete mít dost materiálu na doma:).

Je to přesně pro vás, pokud chcete zažít..

  • Hlubinné sebepoznání na úrovni mužsko-ženské polarity, zrcadlení jejího stavu ve vašem životě, a zvědomění, jak se svou energií pracovat, a zharmonizovat tak všechny aspekty vašeho života
  • Vystoupení ze začarovaného kruhu neporozumění mezi muži a ženami, díky zvědomění nejsilnějších mužských a ženských programů a zranění. Ukotvení nových, harmonických kódů vzájemného porozumění, úcty a soucitu.
  • Rozpoznání destruktivních vzorců chování v sexualitě a ve vztazích. Klíčové kroky k jejich rozpuštění a nahrazení pozitivními vzorci, podporujícími rozkvět posvátné životní síly tvoření.
  • Vyšší úroveň spojení: Práce s Mistry Posvátné Sexuality (Jeshua, Marie Magdalena, a další posvátné páry na jemněhmotné úrovni), a přijetí jejich zasvěcení do tajů sexuální síly
  • Práce s dechem a živou vizualizací pro probuzení jemněhmotného vitálního těla, ovlivňujícího intenzitu smyslových prožitků, a úroveň transformace energie-vědomí
  • Informace o transformační, léčivé síle orgasmu. Několik úrovní vědomí a kvality života dle úrovně prožívání sexuality.

Veškeré občerstvení a pití bude k dispozici na místě.  Jako vždy, podpoří nás také krystalový portál pro aktivaci a ukotvení všeho předaného.

Přihlašujte se prosím na:

info@anthea.cz

Cena semináře: 2 200 Kč / Místo konání: Praha - Institut Adaraya (naproti hlavnímu nádraží)

Pro závaznou rezervaci zašlete zálohu 1000,- na č.ú.: 2001279022/2010

!! Vzhledem k současné situaci se může termín akce posunout !!

Pokud však 5 dní předem bude vše v pořádku, můžete zaslat zálohu pro závaznou rezervaci místa. 

Děkuji za pochopení.

 

...Chcete vědět víc, než se přihlásíte?

Má cesta k Posvátné Sexualitě

Téma mužsko-ženské energie pro mě bylo zásadní od dětství. Tehdy mi ještě nedocházelo, jak moc. Bývala jsem hodně v mužské energii, v dospívání jsem se oblékala jako kluk, a mezi mými přáteli byste žádné dívky nenašli. Až o mnoho let později mi došlo, že to bylo nevědomě ovlivněno tím, že můj otec věnoval více pozornosti mému bratrovi, a také proto, že neměl rád svou matku, kterou jsem mu připomínala. Tak moc jsem se mu chtěla zavděčit, až jsem zapomněla na svou přirozenou krásu a sílu. 

Když jsem po letech tápání a hledání našla cestu zpět k sobě, má duše mě silně zavolala ke studiu tradiční indické tantra jógy. Práce s dechem, vizualizací a pánevním dnem během měsíce dokázala zharmonizovat polarity v mém těle tak, že jsem se nepoznávala: začala jsem spontánně nosit šaty, přestala jsem jíst maso a kouřit cigarety, začala jsem se více bavit se ženami, a celkově mě bytí ženou konečně začalo bavit a naplňovat. 

Tantra jóga mě vrátila zpět do rovnováhy a probudila mou ženskou sílu. Provázela mě prvních pár let mého probuzení. Pak ale jakoby se proud zastavil, a já cítila, že dále musím pokračovat sama, protože už to není ,,ono". Tak se mi spontánně otevřel akášický kanál, a má paměť duše se začala probouzet.

Tehdy jsem pochopila, že jsem byla povolána k této cestě mimo jiné proto, že jsem bývala, tak jako mnoho dalších žen, chrámovou kněžkou lásky, která zasvěcovala muže do vědomé práce s energií. Uvědomila jsem si, že pokračuji v linii Marie Magdaleny,  řádu Isis, nebo také sesterského a rytířského řádu Růže, kde bylo posvátné spojení známé pod pojmem hieros-gamos. 

Od té doby, v propojení s Mistry Posvátné Sexuality, mi bylo zvědoměno mnoho informací, které mi pomohly a stále pomáhají na cestě láskyplnějšího, pravdivějšího a hlubšího vztahu k sobě, k mužům, a k životu. Cítím v sobě mnohem více radosti, vitální energie a tvůrčí inspirace, než kdy dřív. Jsem v propojení s Akášou mého lůna a naslouchám moudrosti posvátných svitků, které jsou v něm ukryty, stejně tak, jako jsou ukryty hluboko v mužských srdcích. 

V mém srdci hoří plamen vášnivé touhy po obrození planety skrze kolektivní vyrovnání mužské a ženské energie - vědomí lásky, jež mezi námi odpradávna proudí, a svou silou doslova tvoří nové světy. Je mi ctí a potěšením, že vás na tuto cestu mohu vzít s sebou, a sdílet s vámi mé zkušenosti i informace, které podpoří vaši osobní, i celoplanetární transformaci, ve jménu Lásky k Životu.

Ve vděčnosti a úctě,


Chci si zarezervovat své místo:


Pro každý seminář je zvoleno dané téma dle impulsu z Akášického pole vědomí.  Je to pokaždé jiné, živé, vedeno přítomným okamžikem. Budeme se svobodně pohybovat uvnitř orientační struktury, která je následující:

* Prostor pro seznámení a sdílení v kruhu

*  Sdělení důležitých informací k tématu

* Meditačně-pohybová cvičení pro přepis DNA a aktivaci tvořivé síly

* Závěrečná meditace a sdílení v kruhu

Veškeré informace a organizační detaily akcí najdete na facebookové stránce:

,,Ve Světle Vědomí s Antheou"