Info k akci:

Srdečně Vás zvu na aktivační seminář, který vznikl z vnitřního impulsu předat Vám to nejpodstatnější, čím se běžně zabývám na osobních sezeních. Všímám si, že nejčastější brzdou k naplňování naší cesty je nedostatečné spojení se Zdrojem vnitřní síly, kterým je Vědomí našeho Božského Já.  Odtud pak pramení např. existenční strach ze změny zaměstnání, neschopnost řešit nepříjemné situace ve vztazích, a další podobné reakce na výzvy života.

Podíváme se spolu na témata, která budou potřebná v ,,tady a teď" dle složení skupiny. Ať už je to vnitřní nejistota, nedůvěra, stagnující kreativita, nedostatek otevřenosti v myšlení, chybějící odvaha k tomu udělat krok do neznáma.

Rozpustíme omezující záznamy na témata:

 • * Prvotní trauma z odloučení od Boha / Zdroje
 • * Trauma z porodu
 • * Nepřijetí smrti - života
 • * (Sebe)prokletí / zřeknutí se své cesty duše 
 • * Rodové smlouvy a dohody duše
 • * Uzamčení své síly v jiných častech životů a vesmírů

Vše, co bude z těchto nebo podobných témat potřeba, přeladíme a nastavíme tak, aby do vás začala proudit nová tvůrčí, sebe-vědomá síla vašeho vnitřního Tvůrce.

Nově v sobě aktivujeme:

 • * Obnovení spojení se Zdrojem/Bohem
 • * Obnovení spojení s podporou Matky Země
 • * Poznání své Věčné, nesmrtelné Duše a získání vitality a radosti do Života
 • * Rozpuštění veškerých omezujících závazků a dohod duše
 • * Přijetí své Síly zpět ze všech časoprostorů a dimenzí
 • * Smíření s předky, zaléčení rodové linie a navázání vztahu s Rodinou Duše
 • * Posílení sebe-vědomí, sebedůvěry, a osvobození své vnitřní pravdy 

Provedu Vás způsoby sebeléčení a rozkvětu svého tvůrčího potenciálu, které můžete využívat sami pro sebe i bez nutnosti řešit své problémy na terapiích. ukážu vám, jak se propojit s transformačními a aktivačními energiemi Nové Doby, které velmi usnadňují průběh naší očisty a realizace plánu duše, ve větší lehkosti a uvolnění, bez nutnsti vstupovat do regresních zážitků.

Můžete se těšit na společnou práci v energiích Nové Doby:

 • * Aktivační meditace pro obnovení napojení na Zdroj, Hvězdu Duše a Hvězdu Země
 • * Aktivační meditace pro od-puštění starých záznamů a vytvoření nových pozitivních změn v životě
 • * Přepis podvědomí a DNA skrze akášická prohlášení 
 • * Hravá cvičení pro práci se svým podvědomím a komunikaci s Vyšším Já
 • * Živý channeling - otevřený prostor pro individuální otázky a odpověďi
 • * Krystalový portál pro ukotvení nových prožitků a informací 

Děkuji za vaši chuť vstoupit na cestu svého naplnění, jaké si skutečně zasloužíte.

Těším se na naši společnou tvorbu.

S láskou,

Anthea

www.anthea.cz

 


Kapacita míst je omezená.

Přihlašujte se na: info@anthea.cz

Cena semináře: 2 200,-

Pro závaznou rezervaci prosím zašlete zálohu 1000,- na č.ú.: 2001279022/2010

Místo konání: Poděbrady, Yoga Studio LA'AURA (adresa: http://laaura.cz/kontakty-laura)

Datum a čas: Čtvrtek 21.11. / 13:00-19:00

 


Chci si zarezervovat své místo.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

..Chci vědět jště víc..

Má cesta k Sebepoznání a vnitřnímu Naplnění

Má cesta vědomého návratu k sobě započala po epileptickém záchvatu v mých 18 letech, kdy se ve mě ozvalo dychtivé volání duše po (sebe)poznání. Měla jsem jediný cíl: zjistit, kým jsem DOOPRAVDY.  Přišly mi do cesty buddhistické meditace všímavosti a vhledu, tradiční tantra jóga, učení JÁ JSEM Ramany Maharishiho, šivaistická nauka nedualismu, a další nauky východní mystiky. Prožitek, kým jsem ve skutečnosti, byl jedinečný: Vědomí, které je Věčné, sjednocené se Zdrojem (Bohem) a se vším živým. Prohlédla jsem iluzi ,,já a ty" a ukotvila v sobě prožitek sat-čit-ánanda (bytí-vědomí-blaženosti).

O pár let později se můj pohár inspirace východními naukami naplnil. Spontánně se mi otevřely komunikační channelingové kanály a tím se mi ukázal úplně nový, fascinující svět plný neohraničených možností. Jak se později ukázalo, byl to až moc neohraničený svět, exaltický a plný ,,úletů" do velmi vysokovibračních sfér vědomí.

Uplynulo pár let, když jsem s příchodem mého syna se zděšením zjistila, že má ,,cesta sebepoznání" se téměř nepozorovaně stala ÚNIKOVOU ZÓNOU z běžné fyzické reality. Iluze pocitu, že jsem na své cestě už ,,docela daleko", se rozplynula jako mlha a nezbylo nic víc, než hluboký, tehdy bolestný prožitek pokory. Viděla jsem, jak se potácím a ztrácím v naprostých základech, jako jsou vztahy, rodina, komunikace, práce,.. 

Mateřství mě doslova posadilo zpátky na Zem. Bylo to tvrdé přistání: mé napojení na Akášu a Zdroj bylo velmi slabé. Byla jsem najednou převážně fyzickým a emocionálním tělem - částmi sebe, na které jsem do té doby shlížela jako na ty ,,méně duchovní a spíše iluzorní, nepodstatné".  Mé dočasné odpojení bylo řízené ,,seshora", abych ,,neulítla" a věnovala konečně plnou pozornost oněm základním pilířům každodenního života, které jsem si potřebovala srovnat.

Po očistě a zarovnání mé duše a fyzické reality do souladu mé napojení opět zesílilo a já až zpětně pochopila, proč jsem prošla zkušeností ,,uletění" do Jednoty, která přehlíží řešení rozmanitostí tohoto světa a následného ,,uzemnění", které mě donutilo mou cestu přehodnotit.

Nyní nacházím největší smysl a radost v prožívání optikou multidimenzionálního vědomí, které zahrnuje celistvost, nadhled, soucitné pochopení vyššího smyslu, a zároveň nepodceňování povahových rysů osobnosti, formy komunikace, vědomého prožívání emocí, přehodnocení vztahu k sobě a svým blízkým, a mnoho dalšího.

Dnes už vím, že mě životní zkušenosti připravovaly na to, abych lidem předávala zkušenosti sjednocení zdánlivých protikladů a rozporů v různých fázích vývoje duše. Jsem zde pro každého, kdo ucítí volání duše, z velké části ke mě však přicházejí právě hvězdné duše s kosmickým vědomím, které se na Zemi necítí jako doma a ve své každodenní realitě tápou. Vnímám, že lidé s široce otevřeným vědomím nepotřebují zavádějící informaci o tom, že by se měli uzemnit; potřebují individuální podporu pro jejich integraci a nalezení radosti na Zemi.

Potřebují objevit způsob, jak jejich specifické dary uplatnit v reálném životě. I já mezi tyto typy duší patřím. Tu cestu už jsem už prošlapala a vede mě samozřejmě stále dál a dál. Pokud s vámi můj příběh rezonuje a cítíte, že Vás mohu podpořit, bude mi potěšením kráčet kus cesty spolu s Vámi.

S vděčností za vše 

Anthea

,,Zdroj naší skutečné Síly se nachází ve Vědomí, kým doopravdy jsme. Nestačí však vědět, je potřeba to prožít.

Jakmile se tak stane, váš život už nikdy nebude stejný, jako dřív."


Je to přesně pro Vás, pokud chcete zažít...

 • Zesílení vnitřní celistvosti a rovnováhy
 • Napojení na Zdroj - Božské Vědomí uvnitř vás i ve všem živém
 • Nalezení smyslu života a vnitřního naplnění
 • Propojení s Moudrostí duše a těla
 • Přepis podvědomí & nové nastavení DNA
 • Svobodné sebevyjádření a posílení otevřené komunikace
 • Posílení sebe-vědomí, důvěry, radosti a tvořivosti

Jak to probíhá? 

Pro každý seminář je zvoleno dané téma dle aktuálního impulsu z Akášického pole vědomí.  Je to pokaždé jiné, živé, vedené přítomným okamžikem. Budeme se svobodně pohybovat uvnitř orientační struktury, která je následující:

* Prostor pro seznámení a sdílení v kruhu

*  Sdělení důležitých informací k tématu

* Živý channeling na dané téma

* Aktivační meditace vedené dle aktuálního naladění skupiny

* Přepisy podvědomí a akášické afirmace pro nové nastavení reality

*Práce s krystalovým portálem podporujícím aktivaci a ukotvení informací

* Závěrečná meditace a sdílení v kruhu

Vše se děje v posvátné atmosféře za přítomnosti darů Země - krystalů, květin a esencí, z nichž dle potřeby postavíme portál pro podporu naší spolutvorby. 

Veškeré informace a organizační detaily akcí najdete také na facebookové stránce:

,,Ve Světle Vědomí s Antheou" 

Těším se na Vás

Anthea